Πληροφορίες σύμφωνα με την §5 TMG:

Online Experten Eins GmbH
Luise-Ullrich-Str. 20
80636 München
Germany

Εκπροσωπείται από: Α: Philipp Schmuker, Artur Schmidt και Florian Tillmann

Επικοινωνία:
Τηλ: +12 50 37 89

Email: info@pixida-agorasti.gr

Καταχώρηση εγγραφής:
Καταχώρηση στο εμπορικό μητρώο.
Μητρώο δικαστηρίου: Μόναχο
Αριθμός μητρώου: HRB 201 850 Amtsgericht München

Αριθμός φορολογικού μητρώου: 143 / 168 / 10935
Αριθμός φορολογικού μητρώου σύμφωνα με το άρθρο 27 α του νόμου περί φόρου επί των πωλήσεων: DE 285621267

Υπεύθυνος για το περιεχόμενο σύμφωνα με το άρθρο 55 Abs. 2 RStV:
Manfred Müller
πυξίδα-αγοραστή.γρ
Online Experten Eins GmbH
Luise-Ullrich-Str. 20
80636 München
Germany

 

Αποποίηση ευθύνης

Το περιεχόμενο των σελίδων μας δημιουργήθηκε με τη μεγαλύτερη δυνατή προσοχή. Παρά τη μεγαλύτερη προσοχή, τα δεδομένα και οι πληροφορίες ενδέχεται να έχουν ήδη χάσει την εγκυρότητά τους. Ως εκ τούτου, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για την επικαιρότητα, την ακρίβεια και την πληρότητα των δημοσιευμένων πληροφοριών και δεδομένων. Οι αξιώσεις ευθύνης κατά του συγγραφέα, οι οποίες αναφέρονται σε ζημίες υλικού ή ιδεατού είδους, οι οποίες προκλήθηκαν από τη χρήση ή μη χρήση των παρουσιαζόμενων πληροφοριών ή/και από τη χρήση εσφαλμένων και ελλιπών πληροφοριών, είναι κατ' αρχήν αδύνατες, εάν από την πλευρά του συγγραφέα δεν υπάρχει όπως μπορεί να αποδειχθεί εσκεμμένη ή πρόχειρα αμελής υπαιτιότητα. Όλες οι προσφορές υπόκεινται σε αλλαγές και είναι μη δεσμευτικές. Ο συγγραφέας διατηρεί ρητά το δικαίωμα να αλλάξει, να συμπληρώσει ή να διαγράψει τμήματα των σελίδων ή ολόκληρη την προσφορά χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή να διακόψει τη δημοσίευση προσωρινά ή μόνιμα. Για την ακρίβεια, την πληρότητα και την επικαιρότητα του περιεχομένου δεν μπορούμε να εγγυηθούμε.

Ευθύνη για το περιεχόμενο
Ως πάροχος υπηρεσιών, είμαστε υπεύθυνοι για το δικό μας περιεχόμενο σε αυτές τις σελίδες σύμφωνα με τους γενικούς νόμους σύμφωνα με το § 7 παρ. 1 TMG. Ωστόσο, σύμφωνα με τις §§ 8 έως 10 TMG, δεν είμαστε υποχρεωμένοι ως πάροχος υπηρεσιών να παρακολουθούμε τις μεταδιδόμενες ή αποθηκευμένες πληροφορίες τρίτων ή να διερευνούμε περιστάσεις που υποδηλώνουν παράνομη δραστηριότητα. Οι υποχρεώσεις αφαίρεσης ή αποκλεισμού της χρήσης πληροφοριών σύμφωνα με τους γενικούς νόμους δεν επηρεάζονται από αυτό. Ωστόσο, η σχετική ευθύνη είναι δυνατή μόνο από το χρονικό σημείο κατά το οποίο γίνεται γνωστή μια συγκεκριμένη παράβαση του νόμου. Εάν αντιληφθούμε τέτοιες παραβάσεις, θα αφαιρέσουμε αμέσως το περιεχόμενο αυτό.

Ευθύνη για συνδέσμους
Η προσφορά μας περιέχει συνδέσμους προς εξωτερικούς δικτυακούς τόπους τρίτων, στο περιεχόμενο των οποίων δεν έχουμε καμία επιρροή. Ως εκ τούτου, δεν μπορούμε επίσης να αναλάβουμε καμία ευθύνη για αυτά τα εξωτερικά περιεχόμενα. Ο εκάστοτε πάροχος ή διαχειριστής των σελίδων είναι πάντοτε υπεύθυνος για το περιεχόμενο των σελίδων που συνδέονται. Οι συνδεδεμένες σελίδες ελέγχθηκαν για πιθανές νομικές παραβάσεις κατά τη στιγμή της σύνδεσης. Παράνομο περιεχόμενο δεν ήταν αναγνωρίσιμο κατά τη στιγμή της σύνδεσης. Ωστόσο, ένας διαρκής έλεγχος του περιεχομένου των συνδεδεμένων σελίδων δεν είναι εύλογος χωρίς συγκεκριμένες αποδείξεις παραβίασης του νόμου. Εάν αντιληφθούμε τυχόν παραβάσεις, θα αφαιρέσουμε αμέσως τους εν λόγω συνδέσμους.

Copyright
Το περιεχόμενο και τα έργα που δημιουργούνται από τους διαχειριστές του ιστότοπου σε αυτές τις σελίδες υπόκεινται στη γερμανική νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Για την αναπαραγωγή, επεξεργασία, διανομή και κάθε είδους εκμετάλλευση εκτός των ορίων των πνευματικών δικαιωμάτων απαιτείται η γραπτή συγκατάθεση του εκάστοτε συγγραφέα ή δημιουργού. Οι λήψεις και τα αντίγραφα αυτής της ιστοσελίδας επιτρέπονται μόνο για ιδιωτική, μη εμπορική χρήση. Εφόσον το περιεχόμενο του παρόντος ιστότοπου δεν δημιουργήθηκε από τον φορέα εκμετάλλευσης, τα πνευματικά δικαιώματα τρίτων γίνονται σεβαστά. Ειδικότερα, το περιεχόμενο τρίτων χαρακτηρίζεται ως τέτοιο. Εάν παρόλα αυτά αντιληφθείτε παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε σχετικά. Εάν αντιληφθούμε οποιαδήποτε παραβίαση, θα αφαιρέσουμε αμέσως το εν λόγω περιεχόμενο.

Υπάρχουν εκατοντάδες διαφορετικά τιμολόγια και υπηρεσίες που προσφέρονται στην αγορά, τα οποία μπορεί να αλλάζουν καθημερινά. Ως εκ τούτου, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι οι πληροφορίες είναι πλήρεις, ιδίως ότι δεν υπάρχουν φθηνότερες ή καλύτερες προσφορές από αυτές που παρουσιάζονται στον ιστότοπό μας. Ούτε μπορούμε να εγγυηθούμε ότι δεν υπάρχουν άλλοι πάροχοι από αυτούς που παρουσιάζονται.

Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουμε ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχονται στον ιστότοπο είναι ενημερωμένες και χωρίς σφάλματα. Ωστόσο, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχονται δωρεάν στις σελίδες μας. Δεν εγγυόμαστε την πληρότητα των πληροφοριών που παρέχονται δωρεάν στις σελίδες μας.

Δεν εγγυόμαστε την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχονται δωρεάν στις σελίδες μας.

Θεωρούμε ότι έχετε το δικαίωμα να γνωρίζετε ότι έχουμε εμπορικές σχέσεις με τους παρόχους (προμήθειες παραπομπής) προκειμένου να σας παρέχουμε τη δωρεάν υπηρεσία.

 

πηγές εικόνων

© Friends Stock / Shutterstock.com
© Vitalii Vitleo / Shutterstock.com
© Muskoka Stock Photos / Shutterstock.com
© G-Stock Studio / Shutterstock.com
© Coy_Creek / Shutterstock.com
© TheVisualsYouNeed / Shutterstock.com
Phovoir / Shutterstock.com
© Roman Chazov / Shutterstock.com
© TheVisualsYouNeed / Shutterstock.com
© Roman Bobyr / Shutterstock.com
© Diana Grytsku / Shutterstock.com
© vhpicstock / Shutterstock.com
FXQuadro / Shutterstock.com
FXQuadro / Shutterstock.com
sanneberg / Shutterstock.com
sanneberg / Shutterstock.com
© G-Stock Studio / Shutterstock.com
© altafulla / Shutterstock.com
© Look Studio / Shutterstock.com
© Martin Novak / Shutterstock.com
© sulox32 / pixabay.com
© Lars Hoffmann Americanet / pixabay.com
DavideAngelini / Shutterstock.com
© liggraphy / pixabay.com
© manolofranco / pixabay.com
© djile / Shutterstock.com
© Zoom Team / Shutterstock.com
© Dragon Images / Shutterstock.com
© NDAB Creativity / Shutterstock.com
© StockLite / Shutterstock.com
George Rudy / Shutterstock.com
© Mariia Boiko / Shutterstock.com
© Olya Vusochyn / Shutterstock.com
© Estrada Anton / Shutterstock.com
© Kyryk Ivan / Shutterstock.com
© Artem Oleshko / Shutterstock.com
© Kaylas_33 / Shutterstock.com
© R0bin / Pixabay
© PH888 / Shutterstock.com
© wavebreakmedia / Shutterstock.com
© 1103862 / Pixabay
© taniadimas / Pixabay
© Everyonephoto Studio / Shutterstock.com
© Timur Gumerov / Shutterstock.com
© bbernard / Shutterstock.com
© Veredina Viktoriia / Shutterstock.com
© StockLite / Shutterstock.com
© Jamie Carroll / Shutterstock.com
Alexey Tsyganov / Shutterstock.com
© ako photography / Shutterstock.com
© iona didishvili / Shutterstock.com
4 PM production / Shutterstock.com
ASDF_MEDIA / Shutterstock.com
© Rus Limon / Shutterstock.com
Phovoir / Shutterstock.com
Christo / Shutterstock.com
Gyorgy Barna / Shutterstock.com
Pixel-Shot / Shutterstock.com
© wavebreakmedia / Shutterstock.com
jax973 / Shutterstock.com
Andrey_Popov / Shutterstock.com
fizkes / Shutterstock.com
MJTH / Shutterstock.com
wavebreakmedia / Shutterstock.com
Kzenon / Shutterstock.com
sylv1rob1 / Shutterstock.com
Roza_Sean / Shutterstock.com
Dundanim / Shutterstock.com
bbernard / Shutterstock.com
© Jacob Lund / Shutterstock.com
Minerva Studio / Shutterstock.com
Anetlanda / Shutterstock.com
PhotoByToR / Shutterstock.com
wavebreakmedia / Shutterstock.com
AstroStar / Shutterstock.com
© Margo Basarab / Shutterstock.com
© wavebreakmedia / Shutterstock.com
goodluz / Shutterstock.com
Belovodchenko Anton / Shutterstock.com
LTim / Shutterstock.com
wavebreakmedia / Shutterstock.com
Rido / Shutterstock.com
Jacob Lund / Shutterstock.com
MinDof / Shutterstock.com
Dasha Muller / Shutterstock.com
Cristina Conti / Shutterstock.com
isha_ray / Shutterstock.com
bedya / Shutterstock.com
Veronika Zelenina / Shutterstock.com
LightField Studios / Shutterstock.com
Tyler Olson / Shutterstock.com
AleksZ Photo / Shutterstock.com
less.talk / Shutterstock.com
Belovodchenko Anton / Shutterstock.com
Joshua Resnick / Shutterstock.com
Vasilchenko Nikita / Shutterstock.com
Malysheva Liudmyla / Shutterstock.com
FXQuadro / Shutterstock.com
PH888 / Shutterstock.com
NDAB Creativity / Shutterstock.com
davidek1 / Shutterstock.com
Milles Studio / Shutterstock.com
dekazigzag / Shutterstock.com
© phototimedp / Shutterstock.com
Rus Limon / Shutterstock.com
Halay Alex / Shutterstock.com
Veronika Zelenina / Shutterstock.com
© lenetstan / Shutterstock.com
© Syda Productions / Shutterstock.com
© Gorodenkoff / Shutterstock.com
© Friends Stock / Shutterstock.com
© BlueOrange Studio / Shutterstock.com
© TravnikovStudio / Shutterstock.com
© 4 PM production / Shutterstock.com
© alphaspirit / Shutterstock.com
© DisobeyArt / Shutterstock.com
© Master1305 / Shutterstock.com
© Studio Romantic / Shutterstock.com
© Karramba Production / Shutterstock.com
© Nejron Photo / Shutterstock.com
© baranq / Shutterstock.com
© fizkes / Shutterstock.com
© fizkes / Shutterstock.com
© Gorodenkoff / Shutterstock.com
© SeventyFour / Shutterstock.com
© Rido / Shutterstock.com
© pixfly / Shutterstock.com
© Vasyl Shulga / Shutterstock.com
© Kzenon / Shutterstock.com
© Dean Kzenon / Shutterstock.com
© Dean Drobot / Shutterstock.com
© icemanphotos / Shutterstock.com
© NicoElNino/ Shutterstock.com
© gpointstudio / Shutterstock.com
© fizkes / Shutterstock.com
© fizkes / Shutterstock.com
© goodluz / Shutterstock.com
© detailblick-foto / Fotolia.com (stock.adobe.com) © detailblick-foto / Fotolia.com (stock.adobe.com)
© sakkmesterke / Fotolia.com (stock.adobe.com) © sakkmesterke / Fotolia.com (stock.adobe.com)
© Drobot Dean / Fotolia.com (stock.adobe.com) © Drobot Dean / Fotolia.com (stock.adobe.com)
© detailblick-foto / Fotolia.com (stock.adobe.com) © detailblick-foto / Fotolia.com (stock.adobe.com)
© romans14 / Fotolia.com (stock.adobe.com) © romans14 / Fotolia.com (stock.adobe.com)
© Ruslan Solntsev / Fotolia.com (stock.adobe.com) © Ruslan Solntsev / Fotolia.com (stock.adobe.com)
© contrastwerkstatt / Fotolia.com (stock.adobe.com) © contrastwerkstatt / Fotolia.com (stock.adobe.com)
© drubig-photo / Fotolia.com (stock.adobe.com) © drubig-photo / Fotolia.com (stock.adobe.com)
© Vladimir Voronin © Vladimir Voronin
© milanmarkovic78 / Fotolia.com (stock.adobe.com) © milanmarkovic78 / Fotolia.com (stock.adobe.com)
© Wisky / Fotolia.com (stock.adobe.com) © Wisky / Fotolia.com (stock.adobe.com)
© Kaspars Grinvalds / Fotolia.com (stock.adobe.com) © Kaspars Grinvalds / Fotolia.com (stock.adobe.com)
© luckybusiness / Fotolia.com (stock.adobe.com) © luckybusiness / Fotolia.com (stock.adobe.com)
© flywish / Fotolia.com (stock.adobe.com) © flywish / Fotolia.com (stock.adobe.com)
© yanlev / Fotolia.com (stock.adobe.com) © yanlev / Fotolia.com (stock.adobe.com)
© Andrey Popov / Fotolia.com (stock.adobe.com) © Andrey Popov / Fotolia.com (stock.adobe.com)
© vitabello / Fotolia.com (stock.adobe.com) © vitabello / Fotolia.com (stock.adobe.com)
© Nejron Photo / Fotolia.com (stock.adobe.com) © Nejron Photo / Fotolia.com (stock.adobe.com)
© Rido / Fotolia.com (stock.adobe.com) © Rido / Fotolia.com (stock.adobe.com)
© Wisky / Fotolia.com (stock.adobe.com) © Wisky / Fotolia.com (stock.adobe.com)
© Igor Mojzes / Fotolia.com (stock.adobe.com) © Igor Mojzes / Fotolia.com (stock.adobe.com)
© Joshua Resnick / Fotolia.com (stock.adobe.com) © Joshua Resnick / Fotolia.com (stock.adobe.com)
© dmitrimaruta / Fotolia.com (stock.adobe.com) © dmitrimaruta / Fotolia.com (stock.adobe.com)
© Dash / Fotolia.com (stock.adobe.com) © Dash / Fotolia.com (stock.adobe.com)
© eugenepartyzan / Fotolia.com (stock.adobe.com) © eugenepartyzan / Fotolia.com (stock.adobe.com)
© opolja / Fotolia.com (stock.adobe.com) © opolja / Fotolia.com (stock.adobe.com)
© ponomarencko / Fotolia.com (stock.adobe.com) © ponomarencko / Fotolia.com (stock.adobe.com)
© pvstory / Fotolia.com (stock.adobe.com) © pvstory / Fotolia.com (stock.adobe.com)
© panthesja / Fotolia.com (stock.adobe.com) © panthesja / Fotolia.com (stock.adobe.com)
© Gina Sanders / Fotolia.com (stock.adobe.com) © Gina Sanders / Fotolia.com (stock.adobe.com)
© Maksim Šmeljov / Fotolia.com (stock.adobe.com) © Maksim Šmeljov / Fotolia.com (stock.adobe.com)
© Syda Productions / Fotolia.com (stock.adobe.com) © Syda Productions / Fotolia.com (stock.adobe.com)
© llhedgehogll / Fotolia.com (stock.adobe.com) © llhedgehogll / Fotolia.com (stock.adobe.com)
© allapen / Fotolia.com (stock.adobe.com) © allapen / Fotolia.com (stock.adobe.com)
© Andrey Kiselev / Fotolia.com (stock.adobe.com) © Andrey Kiselev / Fotolia.com (stock.adobe.com)
© deriyad / Fotolia.com (stock.adobe.com) © deriyad / Fotolia.com (stock.adobe.com)
© BillionPhotos.com / Fotolia.com (stock.adobe.com) © BillionPhotos.com / Fotolia.com (stock.adobe.com)
© Halfpoint / Fotolia.com (stock.adobe.com) © Halfpoint / Fotolia.com (stock.adobe.com)
© Fisher Photostudio / Fotolia.com (stock.adobe.com) © Fisher Photostudio / Fotolia.com (stock.adobe.com)
© Jan Engel / Fotolia.com (stock.adobe.com) © Jan Engel / Fotolia.com (stock.adobe.com)
© Gstudio Group / Fotolia.com (stock.adobe.com) © Gstudio Group / Fotolia.com (stock.adobe.com)
© Serg Zastavkin / Fotolia.com (stock.adobe.com) © Serg Zastavkin / Fotolia.com (stock.adobe.com)
© mekcar / Fotolia.com (stock.adobe.com) © mekcar / Fotolia.com (stock.adobe.com)
© vgstudio / Fotolia.com (stock.adobe.com) © vgstudio / Fotolia.com (stock.adobe.com)
© ilovemayorova / Fotolia.com (stock.adobe.com) © ilovemayorova / Fotolia.com (stock.adobe.com)
© Kzenon / Fotolia.com (stock.adobe.com) © Kzenon / Fotolia.com (stock.adobe.com)
© marinasvetlova / Fotolia.com (stock.adobe.com) © marinasvetlova / Fotolia.com (stock.adobe.com)
© petunyia / Fotolia.com (stock.adobe.com) © petunyia / Fotolia.com (stock.adobe.com)
© karabanov84 / Fotolia.com (stock.adobe.com) © karabanov84 / Fotolia.com (stock.adobe.com)
© Bits and Splits / Fotolia.com (stock.adobe.com) © Bits and Splits / Fotolia.com (stock.adobe.com)
© Ideareattiva / Fotolia.com (stock.adobe.com) © Ideareattiva / Fotolia.com (stock.adobe.com)
© tverdohlib / Fotolia.com (stock.adobe.com) © tverdohlib / Fotolia.com (stock.adobe.com)
© Anastasia Popova / Fotolia.com (stock.adobe.com) © Anastasia Popova / Fotolia.com (stock.adobe.com)
© carlo dapino / Shutterstock.com © carlo dapino / Shutterstock.com
© Photographee.eu / Fotolia.com (stock.adobe.com) © Photographee.eu / Fotolia.com (stock.adobe.com)
© YakobchukOlena / Fotolia.com (stock.adobe.com) © YakobchukOlena / Fotolia.com (stock.adobe.com)
© VadimGuzhva / Fotolia.com (stock.adobe.com) © VadimGuzhva / Fotolia.com (stock.adobe.com)
© sakkmesterke / Fotolia.com (stock.adobe.com) © sakkmesterke / Fotolia.com (stock.adobe.com)
© tatchaihot / Fotolia.com (stock.adobe.com) © tatchaihot / Fotolia.com (stock.adobe.com)
© Yeko Photo Studio / Fotolia.com (stock.adobe.com) © Yeko Photo Studio / Fotolia.com (stock.adobe.com)
© romans14 / Fotolia.com (stock.adobe.com) © romans14 / Fotolia.com (stock.adobe.com)
© lashkhidzetim / Fotolia.com (stock.adobe.com) © lashkhidzetim / Fotolia.com (stock.adobe.com)
© sakkmesterke / Fotolia.com (stock.adobe.com) © sakkmesterke / Fotolia.com (stock.adobe.com)
© Andrei Korzhyts / Fotolia.com (stock.adobe.com) © Andrei Korzhyts / Fotolia.com (stock.adobe.com)
© Minerva Studio / Fotolia.com (stock.adobe.com) © Minerva Studio / Fotolia.com (stock.adobe.com)
© gpointstudio / Fotolia.com (stock.adobe.com) © gpointstudio / Fotolia.com (stock.adobe.com)
© tatchaihot / Fotolia.com (stock.adobe.com) © tatchaihot / Fotolia.com (stock.adobe.com)
© Julien Eichinger / Fotolia.com (stock.adobe.com) © Julien Eichinger / Fotolia.com (stock.adobe.com)
© konradbak / Fotolia.com (stock.adobe.com) © konradbak / Fotolia.com (stock.adobe.com)
© Aleksandr Markin / Shutterstock.com © Aleksandr Markin / Shutterstock.com
© Vera F / Shutterstock.com © Vera F / Shutterstock.com
© Robert Kneschke / Fotolia.com (stock.adobe.com) © Robert Kneschke / Fotolia.com (stock.adobe.com)
© beeboys / Fotolia.com (stock.adobe.com) © beeboys / Fotolia.com (stock.adobe.com)
© tatchaihot / Fotolia.com (stock.adobe.com) © tatchaihot / Fotolia.com (stock.adobe.com)
© ADcour / Fotolia.com (stock.adobe.com) © ADcour / Fotolia.com (stock.adobe.com)
© tazzilla / Fotolia.com (stock.adobe.com) © tazzilla / Fotolia.com (stock.adobe.com)
© micro / Fotolia.com (stock.adobe.com) © micro / Fotolia.com (stock.adobe.com)
© tatchaihot / Fotolia.com (stock.adobe.com) © tatchaihot / Fotolia.com (stock.adobe.com)
© imtmphoto / Fotolia.com (stock.adobe.com) © imtmphoto / Fotolia.com (stock.adobe.com)
© torwaiphoto / Fotolia.com (stock.adobe.com) © torwaiphoto / Fotolia.com (stock.adobe.com)
© makistock / Fotolia.com (stock.adobe.com) © makistock / Fotolia.com (stock.adobe.com)
© narongchai / Fotolia.com (stock.adobe.com) © narongchai / Fotolia.com (stock.adobe.com)
© pairhandmade / Fotolia.com (stock.adobe.com) © pairhandmade / Fotolia.com (stock.adobe.com)
© dima_sidelnikov / Fotolia.com (stock.adobe.com) © dima_sidelnikov / Fotolia.com (stock.adobe.com)
© tverdohlib / Fotolia.com (stock.adobe.com) © tverdohlib / Fotolia.com (stock.adobe.com)
© Drobot Dean / Fotolia.com (stock.adobe.com) © Drobot Dean / Fotolia.com (stock.adobe.com)
© Jacob Lund / Fotolia.com (stock.adobe.com) © Jacob Lund / Fotolia.com (stock.adobe.com)
© sakkmesterke / Fotolia.com (stock.adobe.com) © sakkmesterke / Fotolia.com (stock.adobe.com)
© Vasyl / Fotolia.com (stock.adobe.com) © Vasyl / Fotolia.com (stock.adobe.com)
© Africa Studio / Fotolia.com (stock.adobe.com) © Africa Studio / Fotolia.com (stock.adobe.com)
© luckybusiness / Fotolia.com (stock.adobe.com) © luckybusiness / Fotolia.com (stock.adobe.com)
© dariyad / Fotolia.com (stock.adobe.com) © dariyad / Fotolia.com (stock.adobe.com)
© Petrov Denis / Fotolia.com (stock.adobe.com) © Petrov Denis / Fotolia.com (stock.adobe.com)
© romans14 / Fotolia.com (stock.adobe.com) © romans14 / Fotolia.com (stock.adobe.com)
© Vasyl / Fotolia.com (stock.adobe.com) © Vasyl / Fotolia.com (stock.adobe.com)
© Petrov Denis / Fotolia.com (stock.adobe.com) © Petrov Denis / Fotolia.com (stock.adobe.com)
© Martin Lee / Fotolia.com (stock.adobe.com) © Martin Lee / Fotolia.com (stock.adobe.com)
© oneinchpunch / Shutterstock.com © oneinchpunch / Shutterstock.com
© Motortion Films / Shutterstock.com © Motortion Films / Shutterstock.com
© Nichizhenova Elena / Fotolia.com (stock.adobe.com) © Nichizhenova Elena / Fotolia.com (stock.adobe.com)
© Fresh Stock / Fotolia.com (stock.adobe.com) © Fresh Stock / Fotolia.com (stock.adobe.com)
© Boggy / Fotolia.com (stock.adobe.com) © Boggy / Fotolia.com (stock.adobe.com)
© DragonImages / Fotolia.com (stock.adobe.com) © DragonImages / Fotolia.com (stock.adobe.com)
© Lealnard / Fotolia.com (stock.adobe.com) © Lealnard / Fotolia.com (stock.adobe.com)
© imtmphoto / Fotolia.com (stock.adobe.com) © imtmphoto / Fotolia.com (stock.adobe.com)
© Harris Shiffman / Fotolia.com (stock.adobe.com) © Harris Shiffman / Fotolia.com (stock.adobe.com)
© Elena / Fotolia.com (stock.adobe.com) © Elena / Fotolia.com (stock.adobe.com)
© Harris Shiffman / Fotolia.com (stock.adobe.com) © Harris Shiffman / Fotolia.com (stock.adobe.com)
© Harris Shiffman / Fotolia.com (stock.adobe.com) © Harris Shiffman / Fotolia.com (stock.adobe.com)
© imtmphoto / Fotolia.com (stock.adobe.com) © imtmphoto / Fotolia.com (stock.adobe.com)
© GG Pro Photo / Shutterstock.com © GG Pro Photo / Shutterstock.com
© Dragan Grkic / Shutterstock.com © Dragan Grkic / Shutterstock.com
© MJTH / Shutterstock.com © MJTH / Shutterstock.com
© EugeniaFF / Shutterstock.com © EugeniaFF / Shutterstock.com
© Volodymyr Tverdokhlib / Shutterstock.com © Volodymyr Tverdokhlib / Shutterstock.com
© wernerimages 2018 / Shutterstock.com © wernerimages 2018 / Shutterstock.com
© Lorena Fernandez / Shutterstock.com © Lorena Fernandez / Shutterstock.com
© VGstockstudio / Shutterstock.com © VGstockstudio / Shutterstock.com
© sirtravelalot / Shutterstock.com © sirtravelalot / Shutterstock.com
© Claudia K / Shutterstock.com © Claudia K / Shutterstock.com
© EpicStockMedia / Shutterstock.com © EpicStockMedia / Shutterstock.com
© George Dolgikh / Shutterstock.com © George Dolgikh / Shutterstock.com
© FabrikaSimf / Shutterstock.com © FabrikaSimf / Shutterstock.com
© Marco Ceron / Shutterstock.com © Marco Ceron / Shutterstock.com
© goodluz / Shutterstock.com © goodluz / Shutterstock.com
© Zolotarevs / Shutterstock.com © Zolotarevs / Shutterstock.com
© LilacHome / Shutterstock.com © LilacHome / Shutterstock.com
© Cultura Motion / Shutterstock.com © Cultura Motion / Shutterstock.com
© vectorfusionart / Shutterstock.com © vectorfusionart / Shutterstock.com
© Jack Frog / Shutterstock.com © Jack Frog / Shutterstock.com
© PH888 / Shutterstock.com © PH888 / Shutterstock.com
© Maksym Povozniuk / Shutterstock.com © Maksym Povozniuk / Shutterstock.com
© Jo Graetz /stock.adobe.com © Jo Graetz /stock.adobe.com
© Bernd Jürgens / Fotolia.com © Bernd Jürgens / Fotolia.com
© Boggy / Fotolia.com © Boggy / Fotolia.com
© Jack Frog / Shutterstock.com © Jack Frog / Shutterstock.com
© Aliaksei Smalenski / stock.adobe.com © Aliaksei Smalenski / stock.adobe.com
© Rock and Wasp / Shutterstock.com (stock.adobe.com) © Rock and Wasp / Shutterstock.com (stock.adobe.com)
© Stasia04 / Shutterstock.com © Stasia04 / Shutterstock.com
© Ollyy / Shutterstock.com © Ollyy / Shutterstock.com
© ViDi Studio / Shutterstock.com © ViDi Studio / Shutterstock.com
© vhpicstock / Shutterstock.com © vhpicstock / Shutterstock.com
© TeodorLazarev / Shutterstock.com © TeodorLazarev / Shutterstock.com